Testi-művészetterápiás Bálint-csoport

A testi-művészetterápiás Bálint-csoport a Bálint-csoporttal azonos módon, koncepciójában a pszichoszomatikus gondolkodásmód elmélyítését képviseli. Fő témája az orvos-beteg kapcsolat alakulása, célja a kapcsolati dinamika mélyebb megértése.

Sajátossága, hogy hangsúlyt helyez a kapcsolati atmoszféra megteremtésére, amire a Bálint módszer nonverbális fázisa kiváltképpen alkalmas. Ebben a fázisban egyaránt támaszkodunk a test által közvetített metakommunikatív jelzésekre, csakúgy mint a művészetterápiás eszközök által kifejezhető érzésekre és gondolatokra, valamint cselekvési intenciókra. Az atmoszféra szempontjából olyan jelentős pillanatokra figyelünk, amelyekben a referáló vagy a referált személyének egyes személyiségrészei vagy a kapcsolati dinamika bizonyos összetevői kerülhetnek más megvilágításba. A csoport jól struktúrált munkafázisai elegendő időt és teret kínálnak új észleletek, testérzékletek felfedezésére és kifejezésére. Az esetmegbeszélőre havonta egy alkalommal kerül sor.