Selfness

A selfness a tudatos önépítés folyamatát támogatja, egy olyan önformálást, amely a születéstől a halálig tart.

Lényegét tekintve a selfness különböző módszerek szinergiája, amely aktív élményeken át hat, módszereiben a pszichológia, a művészet és a mozgás eszközeivel.

Megélésében nem élvezeti megtapasztalást nyújt, hanem egy átváltozási folyamatot, amelynek eredménye az élvezhetőbb életminőség.

Az önfejlődés és az önismeret megszerzésére irányuló igény minden időben jelen volt, de a jelenleg tapasztalható önismereti igények és törekvések azt mutatják, hogy a világ ma befogadóbb a tudatos önformálás igényeivel szemben.

Önformálásunknak két nagy átalakulási folyamat ad kihívást: a globalizációt kísérő gazdasági válság és egy demográfiai átalakulás olyan új életfázisokkal, amelyekre még nemvagyunk felkészülve. Az egyre gyorsuló világban a karrierek törékennyé és a magánélet addig biztosnak gondolt pontjai kényes területté válhatnak.

Következésképpen: másfajta képet kell alkotnunk önmagunkról és szükségessé válik személyes képességeink és tehetségünk egy másféle önirányítása.