Recenzió – Egy pszichoanalitikus Testpszichoterápia

Tilmann Moser, Hannah H.:  Der grausame Gott und seine Dienerin
Egy pszichoanalitikus Testpszichoterápia
Psychosozial-Verlag Gießen
ISBN 978-3-8379-2087-1

Tapasztalataink szerint, a mai analitikusok között egyre többen használnak a gyakorlatban testorientált intervenciókat és egyre több pszichoanalitikus kolléga dolgozik „multimodálisan”. Ez azt jelenti, hogy egyre inkább bevonják magát a testet, mint pszichikai és fizikai entitást a terápiás folyamatokba és alkalmazzák módszertanukban a test, az érzések és az értelem finom összehangolását.

Tilmann Moser testpszichoterápiás szemlélettel bíró pszichoanalitikus, számtalan szakmai publikáció szerzője, aki irodalomtörténeti és szociológiai tanulmányai után 1969 és 1978 között jogtudományi területen tevékenykedik, majd 1978 után pszichoanalitikusként magán praxisban dolgozik, alapvetően a pszichoanalízis és a testpszichoterápia kapcsolatának elmélyítésén. Speciális területei a pszichoanalitikus testpszichoterápián túl a nemzetiszocialista és háborús időszak lelki utóhazásainak elemzése, valamint valláspatológiai istenképek és regresszív állapotok analitikus kezelési technikái.  

 Ebben a műben Moser bepillantást enged a páciens és a terapeuta oldaláról egy négy éves pszichoanalitikus testpszichoterápia folyamatába. Egy valláspatológiai eset kezelésébe avat be, amely akár példaértékű is lehet számunkra, hiszen elmondása szerint nehéz esetet választott, és amely számára is új szempontokat hozott az analitikus keretben zajló testpszichoterápiában.
 Páciense a harmincas éveinek elején járó fiatal nő, egy lelkész lánya, akit ifjú kora óta alvászavar és az életvezetésében megjelenő nyomasztó korlátok kínoznak.
 A terápiás munka kiemelt jelentőséget ad az áttételi és viszont áttételi folyamatok,  csak úgy mint  a terápiás krízis és az összefonódás lehetőségeinek megjelenítésének, és figyelmi fókuszba kerül a pubertás küzdelme,valamint a leválási körök megélésének folyamata is.
Megfoghatóvá válik mikor és hogyan sikerül a terapeutának kapaszkodókat kínálnia,amelyek segítik az összefonódás élményeinek tudatosítását és ezzel együtt feloldását.
Világosan követhető lesz miként talál a lelkész lánya járható kiutat a szülői nevelés és az egyház által közvetített nyomás alól, és hogyan tudja a saját független életét élni.
Tartalmilag az esetvezetésen át válik megfogalmazhatóvá, mint aktuális dialógusa egy diszciplinának, hogy nyitott és konstruktív oldalról megközelíthető egy diskurzus, amely a mai analitikus testpszichoterápiát jellemzi.

Technikailag olyan testterápiás tapasztalatok kerülnek előtérbe, ahol a testi és ezzel együtt az értelmileg észlelhető felület manifesztálódik, és megjelenik a várakozás: miként folytatódjék a diskurzus tovább? Különös tekintettel azokra a kölcsönös hatásokra, amelyek az enactments értelmében válnak jelentőssé, még az összefonódás lehetősége előtt (S. Leikert). Ebben a műben olyan „pszichoanalitikus pillanatok” válnak hozzáférhetővé, amelyekben a kapcsolati történet a maga testi-affektív dimenziójában közvetlenül megtapasztalható és ezzel együtt szavakba foglalható. Moser többek között egyik fontos üzenete a fiatal analitikus kollégákhoz, hogy hibát elkövetni megkerülhetetlen mérföldkő a terápiás tapasztalatok között, hiszen a terapeutához kapcsolódó krízisek idővel nyereséggé alakulhatnak át, ha etikusan járunk el és őszintén tudunk bocsánatot kérni.

A szerző üzenete egyúttal I. D. Yalom gondolatát is eszünkbe juttatja, miszerint érdemes a pácens igényeit szem előtt tartva, a számára leginkább alkalmas saját terápiás megoldást választanunk.

 

Ez a „közös projekt” a maga nemében egy sikeres testpszichoterápiás kezelés egyedül álló dokumentálása, ahol a folyamat részesei gyakran őszinte belátást és kíméletlen felismerést kapnak az olvasó közönség előtt.
Olyan dokumentáció, amely alapvetően az analitikus testpszichoterápia elméleti és tapasztalati tudását osztja meg velünk a terápiás folyamatok emocionális megélésén át.
Az olvasót magával ragadja a terápiás tér atmoszférája és magának az analitikus folyamatnak a ritmusa és tempója, amely által megélhetővé válik a saját oldal.
Összegzésképpen szokatlan és figyelemre méltó olvasmány, kiváló lehetőség az olvasó számára, hogy testorientált és testpszichoterápiás eszköztárát kiszélesítse és gazdagabbá tegye.

Újdonság: öt csillag, mert szemléletmódjában, aktualitásában a nemzetközi és a hazai viszonylatban egyaránt időszerűnek érzem.
Olvashatóság: öt csillag, mert élvezetes olvasmánynak tartom.
Használhatóság: öt csillag, mert úgy vélem, hogy nemcsak a testorientált szemlélettel bíró analitikusokra és klinikusokra hat ösztönző erővel.

Fehér Pálma Virág